DG Digitale Transformatie

Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

  • Heb je vragen over de digitale diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning? Neem contact op via deze pagina.
  • Heb je specifieke vragen over de itsme© app, contacteer de itsme© helpdesk.
  • Voor vragen over de diensten van de FOD Financiën (bijvoorbeeld Tax-On-Web) kan je op deze pagina terecht
/sites/default/files/2018-01/smartphone.jpg
#F8CAA5