Digital Transformation Office

Het Digital Transformation Office van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering.

We zijn een van de drijvende krachten achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Wij verlenen advies en werken projecten uit in verband met de nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burgers en bedrijven.

Het Digital Transformation Office neemt het dienstenpakket over dat vroeger aangeboden werd door Fedict, maar heeft deze opdracht uitgebreid van eGovernment naar digitale transformatie.

Kantoor smals

Concreet leveren we volgende diensten:

  • uitwerken van de strategie en de digitale normen van de federale regering
  • uitvoeren en controleren van de digitale transformatie van de federale overheid
  • ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,…)
  • waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijkse rapportering aan de regering.
/sites/default/files/2017-12/smartphones.png
#CAE6DC