Voldoet de privacywet aan de behoeften van onze samenleving?